Studiedagar 2020

Studiedagar för personalen på Årikets förskola 2020 är den 24 januari och 15 maj

Förskolan har då stängt eftersom förskolan har rätt att stänga fyra dagar per läsår för planering och fortbildning.

Skulle du vara i behov av omsorg för ditt barn någon av dessa datum så meddela biträdande förskolechef senast en månad i förväg.

15 november 2019