Hemvister

De fyra hemvisterna på förskolan består av åldershomogena grupper. De äldre barnen erbjuds plats på den mobila hemvisten.

Ett barn har ritat en ritning för hur pärlplattan ska lägga

Uppdaterad: