Välkommen till Årikets förskola!

Årikets förskola ligger i Industristaden i centrala Uppsala. Förskolan består av fem hemvister varav en är mobil.
Vi erbjuder barnen miljöer och aktiviteter som inspirerar till utforskande och glädje. På vår förskola har vi barns nyfikenhet och intresse i fokus.
Vi har en tilltro till barnens förmåga och arbetar utifrån deras delaktighet och inflytande i lärandet.

Barnen har byggt en hinderbana med klossar för robotar

Uppdaterad: