Årikets Förskola Ställningstagande

På Årikets förskola har vi tagit ställning till att delaktighet, tilltro och utforskande ska genomsyra vår undervisning och utbildning.

Delaktighet
Att vi alla (barn, vårdnadshavare och pedagoger) ingår i ett sammanhang där vi med intresse och ömsesidighet lyssnar och ger varandra möjligheter. Utifrån våra rättigheter har vi ett medansvar att skapa ett inkluderande och tillåtande klimat tillsammans.

Tilltro
Att vi (barn, vårdnadshavare och pedagoger) på vår förskola ska vara trygga och ha förtroende för varandra och våra kompetenser. Med tillit och respekt vågar vi lita på våra förmågor och tillsammans ska vi uppmuntra och utmana vårt ”Jag kan”.

Utforskande
Undervisningen ska ske i en meningsfull, föränderlig och spännande miljö, där vi med nyfikenhet och fantasi ska erbjudas möjligheter att ta reda på, erfara och pröva med upptäckarglädje och experimentlusta.

 

Uppdaterad: